GETTINGS, KRALEN, BEDELS EN MEER ....

 

Welkom bij Gettings

Gettings is een site die kralen en andere leuke artikelen aanbied. Ook volgen er eigen gemaakte artikelen. We proberen steeds weer iets nieuws te bedenken. We hopen dat u vindt wat u zoekt. Wij zullen dan ook alles in het werk stellen om aan uw verwachtingen te voldoen.

Neem een kijkje op de website en als u vragen of opmerkingen heeft, neemt u gerust contact met ons op. 

 

OPRUIMING 

ALLE PRIJZEN ZIJN AANGEPAST

 

 

KLEDING NIEUW!!!!

DIDI  EN DESIGUAL

KLEDING 2E HANDS

KINDERKLEDING VAN DIDI EN DESIGUAL

de voorraad wordt maandelijks aangevuld, tevens komen er dan nieuwe artikelen bij

 

 

 

Tibetaans zilver

Tibetaans zilver is een witte metaallegering (een mengsel van zilver samen met andere metalen zoals koper.) Tibetaans zilver bevat een hoog gehalte aan zilver maar het is niet mogelijk om nauwkeurig het percentage te vermelden. Echt Sterling zilver moet minimal 92,5% zilver bevatten. Het Tibetaanse zilver kan net als Sterling zilver ook dof worden, maar kan met zilverpoets weer glanzend worden opgepoetst. Tibetaans zilver is gemakkelijker te verwerken in de prachtigste sierraden. 

Betaling

VOORAF OVERMAKEN

OF ZELF OPHALEN EN CONTANT BETALEN BIJ AFHALEN

PAYPAL

SOMMIGE MENSEN ONDERVINDEN PROBLEMEN BIJ HET IDEAL BETALEN HIER WORDT AAN GEWERKT, MAAR SCHROOM DAN NIET EN MAIL ME DAN STUUR IK U DE GEGEVENS TOE.

U krijgt dan zo spoedig mogelijk de juiste factuur toegezonden.

U ontvangt een mailtje wanneer het verzonden is.

IK STEL MIJ NIET AANSPRAKELIJK VOOR KAPOTTE OF ZOEKGERAAKTE GOEDEREN, ALLES GAAT GOED EN STEVIG VERPAKT OP DE POST EN NATUURLIJK ZONDER SCHADE.

DE VERZENDKOSTEN KUNNEN WORDEN AANGEPAST NAAR PAKKET POST ALS DE ARTIKELEN GROTER OF ZWAARDER ZIJN.

KVK NR: 52535932

IBAN NL 80 INGB 0005154033

herroepingsplicht per 13-06-2014

Informatie rondom garantie & retour

Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u onderstaande formulier invullen en retourneren via trinethummel@tele2.nl

Uitzonderingen retourneren

Vermeldt hier de uitzonderingen op het herroepingsrecht. Geef ook bij het artikel zelf duidelijk aan dat deze niet te retourneren valt voor de consument besteld. Let op: Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 

a. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.

b. Bij gebruikte producten.

c. Produkten aangekocht tijdens uitverkoop.

Garantie

Produckten die bij aflevering beschadigd blijken te zijn vallen onder de garantie.

 

 

Identiteit ondernemer

Gettings

De Omloop 31

9883PW Oldehove

 

E-mailadres: trinethummel@tele2.nl

 

 

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan:

Gettings

De Omloop 31

9883PW Oldehove


 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                    — Bestelnummer :

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

 

 
 

 

 

 

 

— Naam/Namen consument(en)

 

 

 
 

 

 

 

 

— Adres consument(en) :

 

 

 
 

 

 

 

 

 

— IBAN Rekeningnummer:

 

 

 
 

 

 

 

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 
 

 

 

 

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY):

 
 
Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Gettings, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.

2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Gettings uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4. Gettings is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Gettings zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Overeenkomst

1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.

2. Gettings behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Gettings het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7. Schade toegebracht aan een artikel door bijtende stoffen zoals parfum of door vocht worden niet in behandeling genomen. De garantie komt in dit geval te vervallenGebreken; Klachttermijn

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Gettings.

2. Indien een klacht gegrond is zal Gettings de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.Levering

Alle bestellingen worden door TNT post verzorgd waardoor de levertijd afhankelijk is van dit postbedrijf.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)